W bieżącym numerze czasopisma
Przedszkolaki pracują w zespołach

Wśród wielu metod pracy z dziećmi przedszkolnymi niewątpliwie najskuteczniejsze i najbardziej efektywne są metody aktywizujące. Metody aktywizujące – to takie metody, które sprawiają, że zdobywanie wiadomości i nabywanie umiejętności odbywa się w sposób niekonwencjonalny. 

W bieżącym numerze czasopisma
Rozwój społeczno-emocjonalny

Dzięki kontaktom dzieci z innymi ludźmi powstają różnorodne interakcje, dzieci przyswajają sobie elementy ról społecznych. Dzięki przebywaniu w grupie społecznej dziecko może tworzyć obraz samego siebie, który jest ważnym składnikiem jego osobowości. Wszystkie pozytywne i negatywne doświadczenia emocjonalne wynikające z relacji z innymi...

W bieżącym numerze czasopisma
Interpretacja rysunków dzieci

Nie ulega wątpliwości, że twórczość plastyczna dzieci może stanowić wsparcie dla ich harmonijnego rozwoju. Prace plastyczne mogą być także pomocnym narzędziem w nauce radzenia sobie z odczuwanymi przez dziecko emocjami, jak i nieść informacje o różnych innych przeżyciach dziecka, w tym napięciach czy frustracjach.

W bieżącym numerze czasopisma
Wstęp

Chociaż pojęcie twórczości jest obecnie dość popularne, to jego interpretacja budzi dość liczne dyskusje i sprawia niemałe „zamieszanie”. Wynika to z faktu, że różne dziedziny, różne orientacje badawcze oraz różni autorzy posługują się tym pojęciem dla różnorodnych celów.

Zapoznaj się z całym bieżącym wydaniem czasopisma Atrakcyjne zajęcia w Przedszkolu – gotowe scenariusze

Bądź na bieżąco
Chcesz otrzymywać darmowy newsletter
z aktualnościami dotyczącymi pracy wychowawcy przedszkolaków?
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.